Styrelseprotokoll

2013

2013-09-11 FÖRENINGSMÖTE just #2

2013-09-17-Protokoll från styrelsemöte-just

2013-10-10-Protokoll från styrelsemöte

2013-10-21-Protokoll från styrelsemöte

2013-10-31-Protokoll från styrelsemöte

2013-11-28-Protokoll från styrelsemöte

2013-12-12-Protokoll från styrelsemöte-SIGNERAT


2014

2014-01-23-Protokoll från styrelsemöte-SIGNERAT

2014-02-13-Protokoll från styrelsemöte-SIGNERAT

2014-02-27-Protokoll från styrelsemöte - SIGNERAT

2014-03-25-Protokoll från styrelsemöte-SIGNERAT

Verksamhetsberättelse 2013-SIGNERAT

Bokslut 2013-SIGNERAT

Dagordning årsmöte 2014

Kallelse till årsmöte 2014

2014-04-10-Protokoll från årsmöte-SIGNERAT

2014-04-24-Protokoll från styrelsemöte-SIGNERAT

2014-05-22-Protokoll från styrelsemöte

2014-07-04-Protokoll från styrelsemöte-SIGNERAT

2014-08-07-Protokoll från styrelsemöte-SIGNERAT

2014-09-23-Protokoll från styrelsemöte-SIGNERAT

2014-10-09-Protokoll från styrelsemöte-SIGNERAT

2014-12-04-Protokoll från styrelsemöte


2015

2015-02-12-Protokoll från styrelsemöte-SIGNERAT

2015-03-18-Protokoll från styrelsemöte-SIGNERAT

Verksamhetsberättelse 2014

Bokslut 2014

Dagordning årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015

2015-04-09-Protokoll från årsmöte

2015-12-22-Protokoll från styrelsemöte-SIGNERAT


2016

2016-03-10-Protokoll från styrelsemöte SIGNERAT

Verksamhetsberättelse 2015 SIGNERAD

Bokslut 2015 SIGNERAD

Dagordning årsmöte 2016

Kallelse till årsmöte 2016

Kontoställning 151231

Revisionsberättelse 2015-SIGNED

2016-04-07-Protokoll från årsmöte

2016-12-14-Protokoll från styrelsemöte-SIGNED


2017

2017-02-02-Protokoll från styrelsemöte SIGNED

2017-03-02-Protokoll från styrelsemöte SIGNED

Verksamhetsberättelse 2016 SIGNED

Bilaga till bokslut 2016

Bokslut 2016 SIGNED

Dagordning årsmöte 2017

Kallelse till årsmöte 2017

Revisionsberättelse för 2016

Transaktionsrapport 2016

2017-04-05-Protokoll från årsmöte SIGNED


2018

2018-02-20-Protokoll från styrelsemöte-SIGNED

Verksamhetsberättelse 2018 - SIGNED

Bokslut-bilaga och transaktionsrapport

Dagordning årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte 2019

Revisionsrapport 2018

2018-04-11-Protokoll från årsmöte-SIGNED

2018-12-13-Protokoll från styrelsemöte-SIGNED2019

2019-02-14-Protokoll från styrelsemöte-SIGNED

Verksamhetsberättelse 2018 - SIGNED

Bokslut-bilaga och transaktionsrapport 2018

Dagordning årsmöte 2019

Kallelse till årsmöte 2019

Revisionsrapport 2018

2019-04-11-Protokoll från årsmöte-SIGNED

2019-07-28-Protokoll från styrelsemöte-SIGNED


2020

2020-02-19-Protokoll från styrelsemöte-SIGNED

2020-03-05-Protokoll från styrelsemöte-SIGNE

Verksamhetsberättelse 2019-SIGNED

Bilaga till bokslut 2019

Bokslut 2019

Dagordning årsmöte 2020

Dagordning årsmöte 2020 nr 2

Kallelse till årsmöte 2020

Kallelse till årsmöte 2020 nr 2

Revisionsberättelse 2019

2020-06-10-Protokoll från årsmöte-SIGNED


2021

2021-05-31-Protokoll från styrelsemöte-SIGNED

Bilaga till bokslut 2020

Bokslut 2020

Dagordning årsmöte 2021

Kallelse till årsmöte 2021

Revisionsberättelse 2020

Verksamhetsberättelse 2021-SIGNED

2021-06-23 Protokoll från årsmöte SIGNED


2022

2022-03-31-Protokoll från styrelsemöte - SIGNED

Verksamhetsberättelse 2022 SIGNED

Revisionsberättelse 2021-SIGNED

Kontoutdrag 2021

Kallelse till årsmöte 2022

Dagordning årsmöte 2022

Bokslut 2021

Bilaga till bokslut 2021

2022-05-05 Protokoll från årsmöte-SIGNED


2023

2023-01-19-Protokoll från styrelsemöte-SIGNED

Bokslut för 2022-SIGNED

Verksamhetsberättelse för 2022-SIGNED

Kallelse till årsmöte 2023

Dagordning årsmöte 2023

2023-03-06-Protokoll från styrelsemöte-SIGNED

2023-04-13 Protokoll från årsmöte-SIGNED


2024

2024-03-07-Protokoll från styrelsemöte-SIGNED

Bokslut 2023-SIGNED

Verksamhetsberättelse 2024-SIGNED

Kallelse till årsmöte 2024

Dagordning årsmöte 2024